Onderzoeken onderbrengen bij MRNN

Wilt u een onderzoek uitvoeren waarbij u de inzet nodig heeft van verloskundigenpraktijken? Dan kunt u het MRNN benaderen.

Uw onderzoeksaanvraag wordt beoordeeld door de coördinatoren aan de hand van een aantal criteria. Als besloten wordt het onderzoek uit te zetten via het MRNN worden er bepaalde afspraken met u gemaakt. Wat zijn uw wensen, hoe kan het MRNN bemiddelen maar ook: waar liggen de grenzen van de mogelijkheden die het MRNN kan bieden? Het MRNN neemt uw onderzoek niet over. Het MRNN bemiddelt en geeft voorlichting aan praktijken over uw studie. In de praktijk betekent dit dat u zelf actief zorg draagt voor een adequate dataverzameling en -beheer. U levert al het materiaal aan: aanbiedingsbrieven, CRF’s, vragenlijsten, etc.

Het uitzetten van onderzoek via het MRNN maakt de werving van praktijken makkelijker, maar legt u ook een paar verplichtingen op, zoals terugrapportage naar de deelnemende praktijken.

De onderzoeksdata blijven altijd eigendom van de onderzoeker/onderzoeksgroep zelf en zijn derhalve geen eigendom van het MRNN.