Aanmeldingsprocedure

U kunt uw onderzoek aanmelden via: contact@mrnn.nl. Wij vragen u om uw onderzoeksprotocol, eventuele METC-toestemming, patienteninformatiebrief en eventuele voorlichtingsmateriaal bij te sluiten. De landelijk coördinator neemt dan contact met u op voor bespreking van de verdere procedure.