Stop or Go

De studie

Introductie

In Nederland gebruikt ongeveer 2% van alle zwangere vrouwen medicatie (antidepressiva) vanwege depressieve en/of angstklachten. Dat zijn ongeveer 4000 vrouwen per jaar.

Op dit moment wordt door artsen geadviseerd om antidepressiva tijdens de zwangerschap te blijven gebruiken. Dit is vooral omdat er nog geen goed onderzochte andere mogelijkheden zijn. Inmiddels is aangetoond dat terugvalpreventie training samen met medisch begeleid afbouwen van antidepressiva succesvol is in het voorkomen van depressieve terugval.

De ‘Stop or Go’ studie wil daarom onderzoeken of het veiliger is voor zwangere vrouwen om de antidepressiva te blijven gebruiken of begeleid af te bouwen met terugvalpreventie training. Ook kijken wij of het succesvol afbouwen van de antidepressiva voordelen oplevert voor het (ongeboren) kind.

Hoe ziet de studie eruit?

Wanneer een zwangere vrouw zich aanmeldt bij de studie wordt eerst gekeken of zij kan en mag meedoen. Hierbij kijken wij naar hoe lang de vrouw zwanger is, of zij op het moment veel klachten ervaart en welke medicatie zij slikt. Dit wordt het vooronderzoek genoemd. Het vooronderzoek kan via de telefoon, in het ziekenhuis, of bij de vrouw thuis plaatsvinden. Ook nemen wij contact op met de arts die de antidepressiva heeft voorgeschreven. Zo kunnen wij goed beoordelen of deelname mogelijk is.

Vrouwen die deelnemen aan de studie worden door randomisatie (loting) in twee groepen ingedeeld:

  1. Terugvalpreventie training in combinatie met begeleid afbouwen van antidepressiva.
  2. Het blijven innemen van de antidepressiva.

Wanneer een deelneemster in groep 1 wordt geplaatst – terugvalpreventie training met het begeleid afbouwen van de antidepressiva – wordt in overleg met de arts die de antidepressiva heeft voorgeschreven besloten wie de medicatie het beste kan afbouwen. Het is mogelijk hierin begeleid te worden door één van onze artsen. Daarnaast melden wij de deelneemster aan voor de terugvalpreventie training, welke via de telefoon zal plaatsvinden.

Bij plaatsing in groep 2 – doorgaan met de antidepressiva – blijft de deelneemster onder controle van haar huidige arts. Er verandert dan niks.

Bij deelname aan de studie zullen wij goed blijven kijken hoe het met de deelneemster gaat. Op vaste momenten tijdens de zwangerschap en na de bevalling zullen wij de deelneemster benaderen voor extra informatie. Dit zal vooral bestaan uit enkele vragenlijsten. Ook zullen we het kindje onderzoeken. Kijk hier voor een handig overzicht.

Wie kan er meedoen?

Zwangere vrouwen in heel Nederland die antidepressiva gebruiken kunnen meedoen aan de studie. De precieze criteria om mee te kunnen doen vindt u hier. Deelnemende ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken zullen vrouwen die binnen deze criteria vallen vragen om mee te doen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op via stoporgo@erasmusmc.nl.