Research midwives

Huidige research midwives/relatiebeheerders, van links naar rechts: Enja Romeijn (VAR), Vivian Maes (AVM), Kiki Koster (AVAG Groningen) en Dorien de Ruyter (AVAG Amsterdam). Claartje Hart (rechts) vervangt momenteel Dorien de Ruyter.

Vanuit de vier opleidingen is een groep van research midwives (onderzoeksverloskundigen)/relatiebeheerders aan de slag om onderzoek in de verloskundigenpraktijk te faciliteren voor praktijken en onderzoekers. De werkzaamheden voor het MRNN worden uitgevoerd in overleg met de MRNN-coördinator als de onderzoeker. Research midwives zijn geschoold in het doen van onderzoek en hebben ervaring met de het proces en de uitvoering van onderzoek.

De research midwives/relatiebeheerders werven eerstelijnspraktijken voor deelname aan studies van het MRNN. 
Zij informeren alle verloskundigenpraktijken in hun regio over het bestaan en de werkwijze van het MRNN en nodigen de praktijken uit om deel te nemen. Zij bekijken met de verloskundigen aan welk onderzoek de praktijk mee zou kunnen doen en bespreken wat deelname aan dat onderzoek precies inhoudt. Zij dragen er zorg voor dat praktijken op de hoogte gehouden worden van het verloop van het onderzoek. Denk hierbij aan een nieuwsbrief of persoonlijk contact met gegevens over het aantal inclusies of het aantal cliënten die de hele onderzoekscyclus doorlopen hebben. Zij zijn de vaste contactpersoon van de praktijk als het gaat om organisatorische vragen.