Academische praktijken

Voor verloskundigen die niet alleen maar mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek op het niveau van dataverzameling, maar ook daadwerkelijk zelf een bijdrage willen leveren aan onderzoek zijn er de academische praktijken. Wanneer je werkzaam bent in een academische praktijk genereer je relevante onderzoeksvragen. Deze vragen zet je zelf om in een onderzoeksvoorstel, al dan niet in samenwerking met een onderzoeker van deelnemende partij in het consortium. Dit kan leiden tot een op zichzelf staand onderzoek, maar uiteindelijk ook tot een promotietraject.

Het netwerk van academische praktijken moet gaan functioneren als bron van zorginnovaties in het Midwifery domein. Daarnaast moet het een podium worden om kennis met elkaar te delen. Het MRNN inventariseert welke praktijken geïnteresseerd zijn om zich te ontwikkelen tot academische praktijk. Dit kunnen praktijken zijn die op dit moment een voortrekkersrol vervullen binnen één van de regionale consortia, maar ook andere praktijken worden nadrukkelijk uitgenodigd met ons mee te denken. Het MRNN wil samen met de deelnemende praktijken vorm geven aan het netwerk van academische praktijken.

Praktijken kunnen voor meer informatie over academische praktijken contact opnemen met: